Εκτελούνται εργασίες αναβάθμισης, το site θα επανέλθει σύντομα.


Τηλέφωνο: 210 9889245

Fax: 210 9889713

Email: getta@otenet.gr

Διεύθυνση: Λ. Ηρακλείου 151

Ν. Ιωνία Αττικής

Τ.Κ.: 14231